Články VÝZVA PRO POŘADATELE SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ THL 2018

VÝZVA PRO POŘADATELE SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ THL 2018

VÝZVA PRO POŘADATELE SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ THL 2018

Rada THL 2018 se na svém jednání konaného dne 09.01.2018 usnesla, že pořadatel slavnostního vyhlášení THL 2018 bude vybrán na základě jednoduchého výběrového řízení, které se uskuteční na stránkách ligy a fcb.

Rada THL 2018 tímto vyzývá zájemce o pořádání slavnostního vyhlášení THL 2018, aby své žádosti zasílali na email kubes(at)email.cz nejpozději do 11.2.2018 vč..

Pevné podmínky pro podání žádosti :

  1. Lokace sálu bude v okrese Tábor
  2. Prostor (sál) bude poskytnut zdarma, včetně přípravy sálu a následného úklidu
  3. Bude hrát DJ Jarda Hájek
  4. Termín říjen 2018, ideálně 6.10.2018
  5. Vstup si vybere THL o.s.

 

Žádost musí obsahovat :

  1. Kdo žádá, kdo zajistí občerstvení
  2. Popis splnění pevných podmínek vč. termínu
  3. Kde se bude vyhlášení konat – lokace sálu
  4. Nepovinné - (např. platba za služby DJ apod.)

 

Jiří Kubeš

předseda THL v p.ú., o.s.

Datum vytvoření: 10.1.2018 17:43

Táborská hasičská liga 2017